CREDIT MANAGEMENT
& COMPLIANCE AWARDS

and conference

I samarbete med:

 

– COMPLIANCE FORUM – KREDITFÖRENINGEN – 

 

16 oktober 2024, Hamburger Börs

Huvudpartners

Våra partners

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

9

Credit Management & Compliance Awards är en gala för Kredit, Inkasso och Compliancebranschens medarbetare och aktörer. Evenemanget syftar till att uppmärksamma, hylla och inspirera bolag, medarbetare, konsulter och övriga marknadsaktörer som med kunskap och engagemang under det gångna året gjort en betydande insats för det egna bolaget eller branschen i stort.

Konferencier under galakvällen på Hamburger Börs är Fredrik Berling

Branschgalan CMC Awards

Credit Management & Compliance Awards är en gala för Kredit, Inkasso och Compliancebranschens medarbetare och aktörer.

Galans syfte är att en gång per år uppmärksamma medarbetare, konsulter, bolag och övriga marknadsaktörer som under det gångna året gjort en betydande insats för branschen i stort eller det egna bolaget.

CMC galan är uppdelat i olika priskategorier utifrån Kredit, Inkasso och Compliancebranschen. Kategorierna är framtagna av respektive branschförening och speglar det intresse och behov som finns på marknaden att kunna utse finalster och vinnare i respektive kategori.

 

För varje kategori finns en självständig oberoende jury som tar del av samtliga nomineringar och ansvarar för att utse kategorins finalister och dess vinnare. Samtliga jurymedlemmar kommer löpande att presenteras från och med den 22 augusti.

Den 16 oktober arrangeras galan på Hamburger Börs. Den röda mattan är upprullad och branschens medarbetare och aktörer samlas till en treätters-middag med underhållning och prisutdelning på scen, där branschens stjärnor kommer att tilldelas pris, ära och bekräftelse för sina insatser.

 

Så här går det till

1.

Möjligheterna att nominera bidrag öppnar upp den 15 januari och sträcker sig fram till den 20 augusti

2.

Juryarbetet för samtliga kategorier startar upp den 20 augusti och avslutas den 20 september

3.

Finalister presenteras den 20 september genom pressmeddelande, finalist-tidning och på sociala medier. Samtliga finalister erhåller ett finalist emblem och diplom. 

4.

Juryn samlas och har fram till den 5 oktober på sig att välja ut ett vinnande bidrag i samtliga kategorier. 

5.

Den 16 oktober arrangeras branschgala. på Hamburger Börs. En galakväll där branschens bolag och medarbetare samlas och hyllar vinnande företag och personer i galans samtliga kategorier som presenteras från scen. 

6.

 Vinnarna i samtliga kategorier erhåller pris på scen vinnaremblem och diplom. Vinnarna intervjuas och presenteras för marknad och bransch i sociala medier, nyhetsbrev och genom pressmeddelanden till media. Den 20 november presenteras även samtliga vinnare i tidningarna Kredit Nytt och Compliance Nytt mot hela marknaden. 

Nominera er eller era favoriter i galans 10 kategorier

Svenska Kreditföreningens Stora Kreditpris, person

Utmärkelsen tilldelas en person som utmärkt sig positivt genom sitt arbete inom kreditområdet.

Priset har instiftats för att främja nya initiativ och kunskapsutvecklingen av kreditbranschen, där den vinnaren av utmärkelsen framstår som en god representant för hela branschen. Där personens förmåga bidragit till det egna företaget eller branschens positiva positionering och utveckling.

Svenska Kreditföreningens Stora Kreditpris, företag

Utmärkelsen tilldelas ett företag som utmärkt sig positivt genom sitt arbete inom kreditområdet.

Priset har instiftats för att främja utvecklingen av kreditbranschen, där det vinnande företaget har verkat som en god representant för hela branschen.

Ett företag som har innovativa lösningar, god personalpolicy och kundservice. Där man proaktivt arbetat för att utveckla och rusta det egna bolaget – och branschen – inför framtiden.

Årets hållbarhetsinitiativ

Utmärkelsen tilldelas ett företag eller avdelning som det senaste året genomfört ett hållbarhetsinitiativ med positiv inverkan såväl samhällshällsnyttigt som för organisationens framgång.

Priset har instiftats för att främja engagemang och affärsverksamhet som är hållbar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Årets stjärnskott

Utmärkelsen tilldelas en person som är ny i branschen, och på kort tid visat fallenhet, talang och potential i sitt fält.

Priset har instiftats för att lyfta den yngre generationen i vår bransch. Uppmuntra till att våga visa framfötterna, lära sig mer och lyfta nya begåvningar.

Årets innovatör

Utmärkelsen tilldelas ett företag eller avdelning som det senaste året visat sig vara innovatörer i sin bransch.

Innovatören kan ha utmärkt sig nyskapande inom teknologi, organisation eller annan lösning som gagnat branschens aktörer eller kunder.

Priset har instiftats för att främja nya idéer och uppmärksamma organisationer med högt i tak där nytänkande får utrymme.

Årets Kreditprofil

Utmärkelsen Årets Kreditprofil tilldelas en person som uppvisat en exceptionell förmåga att styra eller medverka till Kreditmarknadens positionering och utveckling.

Priset har instiftats för att främja människorna som utgör kreditbranschen och kan tilldelas en myndighetsperson, kreditchef, CEO eller annan typ av ledare inom kreditmarknaden.

Årets complianceperson

Utmärkelsen har instiftats för att belöna den complianceperson som visat att det går att förena en oberoende roll med att hjälpa en organisation att förbättra sina åtgärder arbetssätt mot inom compliance.

Personen har lyft compliancefrågorna högt på agendan i sin organisation samt förändrat, utvecklat och förbättrat metoder, arbetssätt och förhållningsätt inom sin organisation för att göra den mer framgångsrik i sitt compliancearbete och motståndskraftig mot compliancerisker.

Årets Innovatör

Utmärkelsen har instiftats för att uppmärksamma och belöna en person inom complianceområdet som med innovativa metoder och idéer har utvecklat och förändrat Compliancearbetet inom sin organisation eller utvecklat och förnyat perspektiv och metoder inom branschen.

Årets Stjärnskott

Utmärkelsen har instiftats för att uppmärksamma framgångsrika yngre personer eller personer som är nya inom compliancefältet men redan gjort ett avtryck.

Personen ska visa att den snabbt har förstått rollens utmaningar och ansvaret det för med sig. Särskild vikt kommer att läggas vid personens kommunikativa förmåga och hur väl den samarbetar både med sina compliancekollegor och med övriga verksamheten.

En person som både tar till sig information från mer seniora kollegor och branschen i stort, men som också ger egna förslag och tar initiativ till förbättring.

Årets påverkare

Utmärkelsen har instiftats för att uppmärksamma den person inom complianceområdet som har stuckit ut genom att föra compliancefrågorna högre upp på agendan inom sin organisation, inom yrkeskåren eller samhället i stort. 

Det kan vara en person som vågat ta ställning, skapat debatt, larmat om missförhållanden eller i övrigt lyft compliancefrågorna och yrket högt upp på agendan.

Samtliga finalister presenteras för marknaden i våra branschtidningar.

9

Compliance Nytt

Compliance Nytt ger kunskap, stöd, råd och vägledning till alla som jobbar med compliance-frågor på företag, myndigheter och i organisationer. Tidningen ges ut i en tryckt och en digital upplaga med en räckvidd till ca 12 000 personer med fyra utgivningar per år.

Utgivningar 2024: Februari, Juni. September och November

9

Kredit Nytt

Tidningens syfte är att skapa ett forum där alla kan få ta del av nyheter, råd och och vägledning. En tidning som delar med sig av best practices, ger läsarna insikt. kunskap och tar upp ämnen som berör marknadens alla aktörer. Tidningen ges tre gånger per år en tryckt och en digital upplaga med en räckvidd till ca 16 000 personer.

Utgivningar 2024: Februari, Juni och Oktober

Tack till våra samarbetspartners

Våra partners